Media centar

Media centar

Kompanija Nectar posvećuje veliku pažnju svim vidovima komunikacije sa medijima i zajednicom u kojoj posluje. Na
ovoj stranici nalaze se informacije o značajnim događajima, foto i video zapisi, televizijski spotovi i print oglasi.

SIAL 2016, PARIZ
Nectar predstavio novu prizvodnu liniju u Bačkoj Palanci
NECTAR DOBIO STATUS KORPORATIVNOG SUPERBRENDA SRBIJE 2015-2016.