O nama

Kada su krajem devedesetih godina prošlog veka ljudi okupljeni oko malog porodičnog poduhvata pravili planove kako da zauzmu vodeće
mesto na trpezama potrošača, malo ko je verovao da će tako nešto biti moguće za ovako kratko vreme. Ali, snaga Nectarove vizije nije znala
za prepreke i kompanija je u međuvremenu postala jedina fabrika u regionu koja ima potpuno zaokružen proces proizvodnje: od plantaža,
preko otkupa i prerade voća, kooperantskih odnosa sa proizvođačima do finalnog proizvoda.
Danas, brojimo više od 1000 zaposlenih, ali porodični duh, toplina i timska energija i dalje su prisutni i doprinose stabilnosti i napretku
kompanije. Kontinuirano unapređujemo naše poslovanje jačanjem direktne distributivne mreže, razvojem novih proizvoda i stalnom
brigom o njihovom vrhunskom kvalitetu. Podrška i poverenje koje iz godine u godinu dobijamo od vas svedoče da smo na dobrom putu.
Zbog toga nastavljamo dalje, bez kompromisa i sa istom filozofijom – da nikada nije svejedno.

Kompanija započinje sa radom 1998. godine i lansira prvu Tetrapak proizvodnu liniju.

Prva zvanična prezentacija proizvoda na inostranom tržištu.

Izvršena kupovina najveće fabrike za proizvodnju
voćnih koncentrata i kaša u Vladičinom hanu.

Proširenje proizvodnog asortimana i uvođenje tehnoloških inovacija: Toplo punjenje za
plastične ambalaže, proizvodi u kartonskom pakovanju (sa kapacitetom 200, 250, 500, 1000 i
1500ml), limenke (250, 330 ml) i ekskluzivne staklene flašice (200 ml).

Nectar postaje većinski vlasnik proizvođača mineralne vode ‘’Heba’’ iz Bujanovca.

Nectar postaje većinski vlasnik slovenačke kompanije ‘’Fructal’’.

Nectar je proglašen za najbolji srpski korporativni brend 2013. godine.

Garancija kvaliteta

Kompanija Nectar od samog osnivanja i u skladu sa svojom poslovnom filozofijom ’’NIJE SVEJEDNO’’, poklanja veliku pažnju kvalitetu svojih proizvoda,
stavljajući poseban akcenat na njihovu zdravstvenu ispravnost primenom integrisanog sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO
9001 i sistema upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima standarda ISO 22000 i FSSC 22000.

Cilj kompanije je uspostavljanje dugoročnih partnerskih odnosa sa svojim kupcima i isporučiocima čime se garantuje veća sigurnost u poslovanju.
Efikasnom obukom i stalnim usavršavanjem, uz obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad, podstiče se motivisanost i posvećenost svih zaposlenih. Stručnim i
odgovornim vođenjem proizvodnih procesa, uz očuvanje životne sredine i unapređenje imovine preduzeća, kompanija Nectar ostvaruje svoju lidersku poziciju.

Inovacije

Pored toga što prati aktuelne trendove, kompanija Nectar svojim inovativnim strategijama postavlja visoke standarde i unapređuje
tržište. Dosledno sledeći svoju lidersku viziju, kompanija Nectar nastoji da razvije širok asortiman usluga koji će svojom
funkcionalnošću, kvalitetom ukusa i atraktivnim dizajnom odgovoriti potrebama tržišta i zadovoljiti ukuse i najizbirljivijih potrošača.